Kaposhomok-Telekhegy Borsétány Egyesület

Fehér Ferdinánd
elnök
ferdinand_feher@freemail.hu
+3620/925-2702

Az Egyesület céljai és feladatai:

1. a tájjellegű borok hazai és nemzetközi hírnevének megszerzése és öregbítése, a szőlőtermesztéshez, a borászathoz és a boriváshoz kapcsolódó kulturális hagyományok folytatása, ápolása. A kulturált borfogyasztás népszerűsítése annak érdekében, hogy az egészséges, a gasztronómiai élményhez kötött borivás szokásait egyre többen ismerjék meg és sajátítsák el, emelve ezzel a helyi és hazai borkultúra színvonalát.
2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet, pályázatokon vesz részt.
4. Az Egyesület ismeretterjesztő előadásokat tart, borbemutatókat, borkóstolókat, borversenyeket szervez, ezekkel egy időben, ezekkel kapcsolódóan kulturális műsorokat ad és bonyolít, szőlőbirtok- és borpince-látogatásokon vesz részt, a cserelátogatások tapasztalatait is felhasználva a felsorolt feladatok ellátásával közreműködik céljainak elérésében.

Az Egyesület kiegészítő céljai

- a kaposhomoki (Kaposhomok közigazgatási területén található) szőlők és borok megismertetése, művelése, telepítése, minőségi javítása

- szőlészet, pincészet kialakítása, működtetése, ezekhez kötődő hagyományos ünnepek, események, népszokások, népviselet felelevenítése, őrzése

- kapcsolatok, hálózatok kiépítése hasonló érdeklődési körű egyesületekkel, civil szervezetekkel

- az idegenforgalom és a falusi turizmus adta lehetőségek kihasználása

- a „Kaposhomoki Borsétány” útvonalának karbantartása, a kezdeményezés feltétlen támogatása, fenntartása

- a Kaposhomok település közigazgatási területén található, borászati tevékenységet elősegítő infrastruktúra fejlesztése, a műemlékek vagy a jövő nemzedékek számára megőrizendő ingatlanok, tárgyi emlékek felkutatása, megóvása, felújítása

- falusi vendéglátó helyek kialakítása

- más borvidékek kultúrájának megismerése

Az Egyesület vállalja, hogy a céljaihoz igazodva, mindenben együttműködik Kaposhomok Község Önkormányzatával és a Dél-Balatoni Hegyközséggel.


Fel