Letöltések

Kaposhomok településképi rendelet

HIRDETMÉNY

Kaposhomok településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Kaposhomok község közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, vallási közösségeket (továbbiakban: partnerek), hogy Kaposhomok község önkormányzatának képviselő-testülete a tavalyi évben kezdeményezte  Kaposhomok településképi rendelet elkészítését a Települési Arculati Kézikönyvvel együtt, amely tárgyban korábban már lakossági fórumok megtartására is sor került.

A rendelet végleges jóváhagyása előtt az önkormányzat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VII.28) önkormányzati rendelete alapján 

a rendelet-tervezetet az önkormányzat honlapján közzéteszi, amely a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségén (7472 Szentbalázs, Fő u. 82.) nyomtatott formában is megtekinthető ügyfélfogadási időben 2018. június 7-től 2018. június 15-ig.

A partnerek ötleteket, javaslatokat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül (2018. június 15.-ig) tehetnek, a Kaposhomok Község Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott véleményben.

Kaposhomok, 2018. június 6.

                                                                                              Barta István

                                                                                              polgármester

 

Kaposhomoki HÉSZ módosítása_véleményezés

HIRDETMÉNY

 

Kaposhomok településrendezési eszközök 3.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

 

Tájékoztatjuk Kaposhomok település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, székhellyel bejegyzett civil szervezetet, hogy Kaposhomok község önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezte Kaposhomok településrendezési eszközök 3.sz. módosítását az alábbiak szerint:

A belterület és a Kapos-folyó közötti területen kialakítani tervezett 5 telken -telkenként 500 kW-nál kisebb villamos teljesítményű – napelemes kiserőmű létesíthető legyen.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő testület a 74/2017. (XI.20.) számú határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről.

Településképi Arculati Kézikönyv

Kedves Kaposhomoki Lakosok!

Folyamatosan készül a Településképi Arculati Kézikönyv. Jelenleg, a véleményezés szakaszában vagyunk. Kérem, Ön is olvassa el! Az észrevételeit, javaslatait várjuk a homokugyintezo@gmail.com e-mail címre vagy keressen minket személyesen, nyitvatartási időben az önkormányzat épületében.

 

Köszönjük a segítségét!

Működési engedéllyel rendelkezők nyilvántartása Kaposhomok

Kaposhomokért Nonprofit Kft. alapító okirat


Fel